"fit from" — Słownik kolokacji angielskich

fit from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasować z
  1. fit czasownik + from przyimek
    Silna kolokacja

    Some analysts said the two companies would fit together well from a cultural point of view.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo