"fit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fit rzeczownik

rzeczownik + fit
Kolokacji: 9
fit of rage • fit of pique • fit of anger • fit of laughter • fit of temper • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. fit of rage = napad szału, napad wściekłości fit of rage
fit + czasownik
Kolokacji: 3
fit passes • fit comes • fit takes
czasownik + fit
Kolokacji: 6
throw fits • give fits • send into a fit • cause fits • suffer a fit • ...
przymiotnik + fit
Kolokacji: 42
better fit • good fit • perfect fit • sudden fit • tight fit • ...
przyimek + fit
Kolokacji: 8
to fits • of one's fits • into a fit • in a fit • by fits • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.