PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"escape" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

escape czasownik

escape + rzeczownik
Kolokacji: 120
escape death • escape persecution • escape destruction • escape injury • escape detection • escape punishment • escape capture • ...
czasownik + escape
Kolokacji: 22
help to escape • manage to escape • attempt to escape • try to escape • seek to escape • flee to escape • allow to escape • ...
escape + przyimek
Kolokacji: 38
escape from • escape into • escape through • escape without • escape during • ...
escape + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 52
narrowly escape • barely escape • escape unscathed • escape unharmed • eventually escape • somehow escape • later escape • ...

escape rzeczownik

rzeczownik + escape
Kolokacji: 9
fire escape • Ford Escape • prison escape • air escape • escape of several prisoners • ...
escape + rzeczownik
Kolokacji: 33
escape route • escape attempt • escape hatch • escape plan • escape pod • escape clause • escape velocity • ...
escape + czasownik
Kolokacji: 4
escape leads • escape proves • escape occurs • escape seems
czasownik + escape
Kolokacji: 28
make one's escape • prevent one's escape • plan one's escape • seek escape • block one's escape • ...
przymiotnik + escape
Kolokacji: 38
narrow escape • Great Escape • only escape • lucky escape • daring escape • ...
przyimek + escape
Kolokacji: 16
of escape • for escape • in one's escape • after one's escape • to one's escape • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.