ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"escape" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

escape czasownik

escape + rzeczownik
Kolokacji: 120
escape death • escape persecution • escape destruction • escape injury • escape detection • escape punishment • escape capture • ...
czasownik + escape
Kolokacji: 22
help to escape • manage to escape • attempt to escape • try to escape • seek to escape • flee to escape • allow to escape • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. want to escape = chciej uciec want to escape
2. hope to escape = nadzieja do ucieczki hope to escape
3. need to escape = potrzeba by uciec need to escape
4. intend to escape = miej zamiar uciec intend to escape
5. wish to escape = chciej uciec wish to escape
escape + przyimek
Kolokacji: 38
escape from • escape into • escape through • escape without • escape during • ...
escape + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 52
narrowly escape • barely escape • escape unscathed • escape unharmed • eventually escape • somehow escape • later escape • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.