"escape" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

escape czasownik

escape + rzeczownik
Kolokacji: 120
escape death • escape persecution • escape destruction • escape injury • escape detection • escape punishment • escape capture • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
(2) persecution, oppression
Kolokacji: 2
1. escape punishment = uniknąć kary escape punishment
2. escape imprisonment = uwięzienie ucieczki escape imprisonment
3. escape custody = areszt ucieczki escape custody
4. escape captivity = niewola ucieczki escape captivity
5. escape confinement = zamknięcie ucieczki escape confinement
6. escape convicts = więźniowie ucieczki escape convicts
7. escape prisoners = więźniowie ucieczki escape prisoners
8. escape detention = areszt ucieczki escape detention
9. escape incarceration = więzienie ucieczki escape incarceration
(8) prison, jail
Kolokacji: 2
(11) chance, opportunity, suspicion
Kolokacji: 3
(13) life, past, history
Kolokacji: 3
(14) wrath, gravity, bond
Kolokacji: 3
(15) scrutiny, surveillance
Kolokacji: 2
(16) responsibility, accountability
Kolokacji: 2
(17) execution, assassination
Kolokacji: 2
(18) predator, criticism, fire
Kolokacji: 3
(21) disaster, famine
Kolokacji: 2
(23) slave, slavery, predation
Kolokacji: 3
(27) blame, indictment
Kolokacji: 2
(28) city, Germany, Poland
Kolokacji: 3
(29) jam, congestion
Kolokacji: 2
(30) retribution, vengeance
Kolokacji: 2
(31) velocity, Nazism
Kolokacji: 2
czasownik + escape
Kolokacji: 22
help to escape • manage to escape • attempt to escape • try to escape • seek to escape • flee to escape • allow to escape • ...
escape + przyimek
Kolokacji: 38
escape from • escape into • escape through • escape without • escape during • ...
escape + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 52
narrowly escape • barely escape • escape unscathed • escape unharmed • eventually escape • somehow escape • later escape • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.