KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"escape" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

escape czasownik

escape + rzeczownik
Kolokacji: 120
escape death • escape persecution • escape destruction • escape injury • escape detection • escape punishment • escape capture • ...
czasownik + escape
Kolokacji: 22
help to escape • manage to escape • attempt to escape • try to escape • seek to escape • flee to escape • allow to escape • ...
escape + przyimek
Kolokacji: 38
escape from • escape into • escape through • escape without • escape during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. escape around = ucieknij wokół escape around
2. escape towards = uciekać w kierunku escape towards
3. escape until = uciekać do czasu gdy escape until
4. escape along = ucieknij wzdłuż escape along
5. escape about = uciekać około escape about
6. escape within = ucieknij wewnątrz escape within
7. escape of = uciekać z escape of
8. escape thanks to = ucieczka dzięki escape thanks to
9. escape up = ucieknij w górę escape up
10. escape beyond = ucieknij dalej escape beyond
11. escape including = uciekać w tym escape including
12. escape behind = ucieknij z tyłu escape behind
13. escape near = ucieknij blisko escape near
14. escape past = ucieczka przeszłość escape past
escape + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 52
narrowly escape • barely escape • escape unscathed • escape unharmed • eventually escape • somehow escape • later escape • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.