ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"escape" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

escape czasownik

escape + rzeczownik
Kolokacji: 120
escape death • escape persecution • escape destruction • escape injury • escape detection • escape punishment • escape capture • ...
czasownik + escape
Kolokacji: 22
help to escape • manage to escape • attempt to escape • try to escape • seek to escape • flee to escape • allow to escape • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. manage to escape = daj sobie radę z ucieknięciem manage to escape
2. attempt to escape = próba ucieknięcia attempt to escape
4. seek to escape = staraj się uciec seek to escape
5. flee to escape = uciekać uciec flee to escape
6. go to escape = idź do uciekać go to escape
7. move to escape = zabierz się do ucieknięcia move to escape
8. come to escape = przyjdź uciec come to escape
9. struggle to escape = walka o ucieknięcie struggle to escape
10. manage escape = zarządzaj ucieczką manage escape
11. try escape = spróbuj ucieczki try escape
escape + przyimek
Kolokacji: 38
escape from • escape into • escape through • escape without • escape during • ...
escape + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 52
narrowly escape • barely escape • escape unscathed • escape unharmed • eventually escape • somehow escape • later escape • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.