PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"escape" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

escape czasownik

escape + rzeczownik
Kolokacji: 120
escape death • escape persecution • escape destruction • escape injury • escape detection • escape punishment • escape capture • ...
czasownik + escape
Kolokacji: 22
help to escape • manage to escape • attempt to escape • try to escape • seek to escape • flee to escape • allow to escape • ...
escape + przyimek
Kolokacji: 38
escape from • escape into • escape through • escape without • escape during • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
3. escape through = ucieknij całkowicie escape through
4. escape without = ucieknij na zewnątrz escape without
9. escape by = uciekać przez escape by
10. escape in = uciekać w escape in
11. escape on = uciekać na escape on
12. escape at = uciekać przy escape at
13. escape for = uciekać dla escape for
14. escape before = ucieknij wcześniej escape before
16. escape over = uciekać ponad escape over
17. escape under = ucieknij poniżej escape under
18. escape via = uciekać przez escape via
19. escape out = ucieknij na zewnątrz escape out
escape + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 52
narrowly escape • barely escape • escape unscathed • escape unharmed • eventually escape • somehow escape • later escape • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.