"escape" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

escape czasownik

escape + rzeczownik
Kolokacji: 120
escape death • escape persecution • escape destruction • escape injury • escape detection • escape punishment • escape capture • ...
czasownik + escape
Kolokacji: 22
help to escape • manage to escape • attempt to escape • try to escape • seek to escape • flee to escape • allow to escape • ...
escape + przyimek
Kolokacji: 38
escape from • escape into • escape through • escape without • escape during • ...
escape + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 52
narrowly escape • barely escape • escape unscathed • escape unharmed • eventually escape • somehow escape • later escape • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(2) barely, hardly, scarcely
Kolokacji: 3
(5) alive, actually
Kolokacji: 2
(7) successfully, luckily
Kolokacji: 2
(8) quickly, promptly, readily
Kolokacji: 3
(9) entirely, alone
Kolokacji: 2
2. escape alone = ucieknij w pojedynkę escape alone
(10) undetected, unseen
Kolokacji: 2
(11) simply, truly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.