"escape" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

escape czasownik

escape + rzeczownik
Kolokacji: 120
escape death • escape persecution • escape destruction • escape injury • escape detection • escape punishment • escape capture • ...
czasownik + escape
Kolokacji: 22
help to escape • manage to escape • attempt to escape • try to escape • seek to escape • flee to escape • allow to escape • ...
escape + przyimek
Kolokacji: 38
escape from • escape into • escape through • escape without • escape during • ...
escape + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 52
narrowly escape • barely escape • escape unscathed • escape unharmed • eventually escape • somehow escape • later escape • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
3. escape unscathed = uciekać bez szwanku escape unscathed
4. escape unharmed = ujść cało, wyjść cało, nie doznać obrażeń, nie doznać szwanku, wyjść obronną ręką escape unharmed
5. eventually escape = ostatecznie ucieknij eventually escape
7. later escape = później ucieknij later escape
11. escape alive = uciekać żywy escape alive
12. largely escaped = w dużej mierze uciec largely escaped
13. escape safely = ucieknij bezpiecznie escape safely

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.