"easily escaped" — Słownik kolokacji angielskich

easily escaped kolokacja
Popularniejsza odmiana: easily escape
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łatwo uciec
  1. escape czasownik + easily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    From this point I could easily escape into the night.