"easily escape" — Słownik kolokacji angielskich

easily escape kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łatwo ucieknij
  1. escape czasownik + easily przysłówek
    Silna kolokacja

    From this point I could easily escape into the night.