"finally escaped" — Słownik kolokacji angielskich

finally escaped kolokacja
Popularniejsza odmiana: finally escape
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w końcu uciec
  1. escape czasownik + finally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    She didn't want to have to think about the work she'd finally escaped.