"escape alive" — Słownik kolokacji angielskich

escape alive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uciekać żywy
  1. escape czasownik + alive przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Two others who were in the home at the time of the accident escaped alive.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo