"safely escaped" — Słownik kolokacji angielskich

safely escaped kolokacja
Popularniejsza odmiana: escape safely
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpiecznie uciec
  1. escape czasownik + safely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The other members of the family escaped safely, he said.