"narrowly escaped" — Słownik kolokacji angielskich

narrowly escaped kolokacja
Popularniejsza odmiana: narrowly escape
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ledwie uciec
  1. escape czasownik + narrowly przysłówek
    Luźna kolokacja

    A few hours ago, son, you narrowly escaped with your life.

    Podobne kolokacje: