"escape through" — Słownik kolokacji angielskich

escape through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ucieknij całkowicie
  1. escape czasownik + through przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    And, as we can't escape through the ground, there is only one other thing to be done.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo