"escape unhurt" — Słownik kolokacji angielskich

escape unhurt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uciekać bez szwanku
  1. escape czasownik + unhurt przymiotnik
    Luźna kolokacja

    The man behind the wheel of the third vehicle escaped unhurt.

    Podobne kolokacje: