"escape one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

escape one's eyes kolokacja
Popularniejsza odmiana: escape one's eye
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uciekać czyjś oczy
  1. escape czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A great deal escaped her eye as she passed through the world.

    Podobne kolokacje: