"escape one's eye" — Słownik kolokacji angielskich

escape one's eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uciekać czyjś oko
  1. escape czasownik + eye rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A great deal escaped her eye as she passed through the world.

    Podobne kolokacje: