"escape" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

escape rzeczownik

rzeczownik + escape
Kolokacji: 9
fire escape • Ford Escape • prison escape • air escape • escape of several prisoners • ...
escape + rzeczownik
Kolokacji: 33
escape route • escape attempt • escape hatch • escape plan • escape pod • escape clause • escape velocity • ...
escape + czasownik
Kolokacji: 4
escape leads • escape proves • escape occurs • escape seems
czasownik + escape
Kolokacji: 28
make one's escape • prevent one's escape • plan one's escape • seek escape • block one's escape • ...
przymiotnik + escape
Kolokacji: 38
narrow escape • Great Escape • only escape • lucky escape • daring escape • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. narrow escape = sytuacja, w której cudem unika się nieszczęścia narrow escape
2. Great Escape = Świetna Ucieczka Great Escape
3. only escape = tylko ucieknij only escape
4. lucky escape = szczęśliwa ucieczka lucky escape
5. daring escape = śmiała ucieczka daring escape
przyimek + escape
Kolokacji: 16
of escape • for escape • in one's escape • after one's escape • to one's escape • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.