"escape" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

escape rzeczownik

rzeczownik + escape
Kolokacji: 9
fire escape • Ford Escape • prison escape • air escape • escape of several prisoners • ...
escape + rzeczownik
Kolokacji: 33
escape route • escape attempt • escape hatch • escape plan • escape pod • escape clause • escape velocity • ...
escape + czasownik
Kolokacji: 4
escape leads • escape proves • escape occurs • escape seems
czasownik + escape
Kolokacji: 28
make one's escape • prevent one's escape • plan one's escape • seek escape • block one's escape • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
2. prevent one's escape = zapobiegać czyjś ucieczka prevent one's escape
3. plan one's escape = plan czyjś ucieczka plan one's escape
4. seek escape = zabiegaj o ucieczkę seek escape
5. block one's escape = blok czyjś ucieczka block one's escape
6. aid one's escape = pomoc czyjś ucieczka aid one's escape
7. find escape = znajdź ucieczka find escape
8. cover one's escape = przykrywać czyjś ucieczka cover one's escape
10. cut off one's escape = odcinać czyjś ucieczka cut off one's escape
przymiotnik + escape
Kolokacji: 38
narrow escape • Great Escape • only escape • lucky escape • daring escape • ...
przyimek + escape
Kolokacji: 16
of escape • for escape • in one's escape • after one's escape • to one's escape • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.