"only escape" — Słownik kolokacji angielskich

only escape kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tylko ucieknij
  1. only przymiotnik + escape rzeczownik
    Silna kolokacja

    Back then, it had been her only escape from Washington.

    Podobne kolokacje: