PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"escape one's notice" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "escape one's notice" po angielsku

escape one's notice

idiom
  1. umknąć czyjejś uwadze
    The detail escaped my notice. (Szczegół umknął mojej uwadze.)
    My tattoo escaped my mom's notice. (Mój tatuaż umknął uwadze mojej mamy.)

"escape one's notice" — Słownik kolokacji angielskich

escape one's notice kolokacja
  1. escape czasownik + notice rzeczownik = umknąć czyjejś uwadze
    Bardzo silna kolokacja

    But the case did not escape the notice of some foreign leaders here for the meeting.

powered by  eTutor logo