"plan one's escape" — Słownik kolokacji angielskich

plan one's escape kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plan czyjś ucieczka
  1. plan czasownik + escape rzeczownik
    Silna kolokacja

    For a long time he sat there, trying to figure things out and plan his escape.

    Podobne kolokacje:

podobne do "plan one's escape" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "plan one's escape" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik