ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"make one's escape" — Słownik kolokacji angielskich

make one's escape kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ucieknij
  1. make czasownik + escape rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In making his escape, he shot to death the man I had left to watch him.

    Podobne kolokacje: