"approach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

approach rzeczownik

rzeczownik + approach
Kolokacji: 82
team approach • design approach • election approach • marketing approach • winter approach • ...
approach + rzeczownik
Kolokacji: 9
approach road • approach shot • approach vector • approach route • approach path • ...
approach + czasownik
Kolokacji: 146
approach allows • approach uses • approach involves • approach works • approach leads • approach makes • approach helps • ...
czasownik + approach
Kolokacji: 113
make one's approach • describe one's approach • change one's approach • see one's approach • watch one's approach • ...
przymiotnik + approach
Kolokacji: 715
new approach • different approach • innovative approach • similar approach • traditional approach • alternative approach • ...
przyimek + approach
Kolokacji: 24
of one's approach • in one's approach • at one's approach • about one's approach • by one's approach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
(1) of, in, at, about, by, ...
Kolokacji: 12
5. despite one's approach = pomimo czyjś podejście despite one's approach
6. up peace approach = w górę nadejścia pokojowego up peace approach
  • I would again strongly recommend to correct what exists now and use bottom up peace building approach not top down approach which became useless in previuos attempts.
7. following an approach = następując po nadejściu following an approach
8. because of one's approach = z powodu czyjś podejście because of one's approach
9. due to one's approach = z powodu czyjś podejście due to one's approach
12. behind one's approach = z tyłu czyjś podejście behind one's approach

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.