"up peace approach" — Słownik kolokacji angielskich

up peace approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w górę nadejścia pokojowego
  1. up przyimek + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I would again strongly recommend to correct what exists now and use bottom up peace building approach not top down approach which became useless in previuos attempts.

    Podobne kolokacje: