"under the approach" — Słownik kolokacji angielskich

under the approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poniżej podejścia
  1. under przyimek + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Under the American approach, the two issues are to be kept separate.

    Podobne kolokacje: