"disparate approach" — Słownik kolokacji angielskich

disparate approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasadniczo odmienne podejście
  1. disparate przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She attributed Jane's behavior to the differences between her husband's personality and her own, as well as to their somewhat disparate approaches to discipline.

    Podobne kolokacje: