"varied approach" — Słownik kolokacji angielskich

varied approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): różnorodne podejście
  1. varied przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    All of whom consider the blues a source in their varied approaches to what they play.

    Podobne kolokacje: