"engineering approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście inżynierii
  1. engineering rzeczownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In general, these types of programs take a behavioral engineering approach to reducing problem behavior and building skills.