"behind one's approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z tyłu czyjś podejście
  1. behind przyimek + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Over the past three years, the Democratic Party has shifted behind the unions' approach.

    Podobne kolokacje: