"wylanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wylanie" po polsku

czasownik
 1. tip British English *** , dump American English **
  • nalewać, wylewać, przesypywać [przechodni]
   I tipped some juice into the glass. (Nalałem trochę soku do szklanki.)
   Would you tip some cornflakes into the bowl? (Przesypiesz trochę płatków kukurydzianych do miski?)
 2. flood ***
 3. disgorge
 4. outpour  
 5. disembogue
 6. effuse
czasownik
 1. bounce **
  • wylać, wykopać, wywalić (brutalnie zmusić do wyjścia) potocznie [przechodni]
   The guard bounced two aggressive men out of the club. (Ochroniarz wywalił z klubu dwóch agresywnych mężczyzn.)
   I had to bounce him from my party. (Musiałem wykopać go z mojej imprezy.)
   My father bounced me from the house. (Mój ojciec wywalił mnie z domu.)
phrasal verb
 1. pour away
czasownik
 1. spill **
  • wylewać się (np. tłum ludzi) [nieprzechodni]
   When the game was over, people spilled from the stadium. (Kiedy mecz się skończył, ludzie wylali się ze stadionu.)
   Old ladies spilled out of the bus. (Starsze panie wylały się z autobusu.)
 2. overflow *
  • zalać, zalewać, przelewać się, wylewać się (np. o rzece, tłumie)
   The crowd overflowed from the building. (Tłum wylał się z budynku.)
   The river overflows the fields every year. (Rzeka zalewa pola każdego roku.)
   My heart overflowed with love when I saw my son for the first time. (Moje serce zalała miłość, gdy po raz pierwszy zobaczyłem mojego syna.)
 3. slop
 4. regorge   oficjalnie
 5. outwell dawne użycie  
  link synonim: pour out
phrasal verb
 1. run over *
 2. pour out

powered by  eTutor logo