"wydzielanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydzielanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

wydzielanie

rzeczownik
 1. emission **
  • emisja, wydzielanie (np. ciepła, gazu, światła) [UNCOUNTABLE]
   a release, an issuance
   CO2 emission is allegedly one of the causes of global warming. (Emisja dwutlenku węgla jest rzekomo jednym z powodów globalnego ocieplenia.)
   They closed the factory because of the emission of poisonous gases. (Zamknęli fabrykę z powodu wydzielania szkodliwych gazów.)
 2. excretion
 3. reeking
 4. emanating
 5. emittance
 6. emitting
 7. exuding
 8. admeasurement
 9. secreting
  • wydzielanie (np. soków trawiennych przez żołądek)
 10. discharging
  • wydzielanie (np. gazu, płynu)
 11. evolvement  
 12. exudation   formal
 13. excreting
 14. releasing
  • wydzielanie (substancji)
czasownik
 1. secretion
czasownik
 1. discharge **
  • wydzielać (np. gaz, płyn) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The oil which discharged into the sea killed a lot of animals. (Ropa, która wydostała się do morza, zabiła wiele zwierząt.)
   Large amounts of dangerous waste are discharged daily by the factory. (Duże ilości niebezpiecznych odpadów są wydzielane codziennie przez fabrykę.)
   The wound is still discharging. (Rana nadal ropieje.)
 2. emit *
 3. ration
  • wydzielać (coś), przydzielać (cos komuś), racjonować
   I told you to ration the food to the men outside. (Powiedziałam ci, żebyś wydzieliła jedzenie ludziom na zewnątrz.)
   He rationed signing the papers to her. (On przydzielił jej podpisywanie dokumentów.)
 4. release ****
  • wydzielać (substancję) [TRANSITIVE]
   Snakes release venom while stinging their victim. (Węże wydzielają jad podczas ukąszenia ofiary.)
   This plant releases a poison, so don't touch it. (Ta roślina wydziela truciznę, więc jej nie dotykaj.)
 5. emanate
 6. ooze
 7. exude
 8. exhale *
 9. derive **
 10. secrete
 11. reek informal
 12. demarcate
 13. excrete
 14. singulate  
 15. demark
phrasal verb
 1. dole out
 2. sort something out , sort out
phrasal verb
 1. give off something
 2. give out something *  
 3. mark something off   British English
rzeczownik
 1. discharge *
 2. precipitation , precip informal
 3. ejection