Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"kurzyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kurzyć" po polsku

"kurzyć" — Słownik kolokacji angielskich

puff away kolokacja
  1. puff czasownik + away przysłówek = pykać (fajką), zaciągać się, kurzyć (papierosa, fajkę)
    Zwykła kolokacja

    He must have been puffing away furiously without being aware of it.

    Podobne kolokacje: