"zaciągać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaciągać się" po polsku

zaciągać się

czasownik
 1. puff * , puff away , puff on
 2. inhale *
 3. enlist *
phrasal verb
 1. sign on *
phrasal verb
 1. pull at something , pull on something *
czasownik
 1. drag ***

"zaciągać się" — Słownik kolokacji angielskich

puff away kolokacja
 1. puff czasownik + away przysłówek = pykać (fajką), zaciągać się, kurzyć (papierosa, fajkę)
  Zwykła kolokacja

  He must have been puffing away furiously without being aware of it.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo