Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"emanowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "emanowanie" po polsku

emanowanie

rzeczownik
 1. emanating
 2. radiate , eradiating przestarzale
  • emanowanie (dobrocią, pewnością siebie)
czasownik
 1. beam **
  • promieniować, emanować (np. energią, szczęściem)
   He seemed to beam with happiness. (On wydawał się promienieć ze szczęścia.)
   Before the training, she beamed with energy. (Ona emanowała energią przed treningiem.)
   My girlfriend's face beams with pleasure every time I give her flowers. (Twarz mojej dziewczyny promieniuje zadowoleniem za każdym razem, gdy daję jej kwiaty.)
 2. emanate
 3. ooze
  • emanować (np. seksualnością), roztaczać (np. czar, urok)
   He was oozing confidence before the exam. (On emanował pewnością siebie przed egzaminem.)
 4. radiate * , eradiate przestarzale

Powiązane zwroty — "emanowanie"

rzeczownik
emanacja = emanation +2 znaczenia
czasownik

powered by  eTutor logo