"ponosić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ponosić kogoś" po polsku

czasownik
 1. bear , ****
  • ponieść, ponosić (np. koszty, odpowiedzialność) [przechodni]
   My phone is no longer under warranty. I have to bear the costs of the repair myself. (Mój telefon nie jest już na gwarancji. Sam muszę ponieść koszty naprawy.)
   I moved out of my parents and now I have to bear the cost of living. (Wyprowadziłem się od rodziców i teraz muszę ponosić koszty utrzymania.)
 2. sustain **
 3. incur *
 4. carry responsibility

ponosić kogoś

idiom
 1. run away with somebody
  • ponosić kogoś (np. wyobraźnia)
obrazek do "carry" po polsku ... Not Too Much To Carry (1895) I don't know when Simon ever carries ... obrazek do "wear" po polsku
czasownik
 1. carry , *****
  • nosić, dźwigać [przechodni]
   I can carry something. (Mogę coś ponieść.)
   Jack came back carrying a big package. (Jack wrócił niosąc wielką paczkę.)
   Many police officers carry guns. (Wielu policjantów nosi pistolety.)
 2. wear , *****
  • mieć na sobie, być ubranym (w coś), nosić (jakiś rodzaj ubrań) [przechodni]
   She was wearing a brown skirt and a blouse. (Ona była ubrana w brązową spódniczkę i bluzkę.)
   I'm not sure what to wear to the party. (Nie jestem pewien w co się ubrać na imprezę.)
   I like to wear black clothes. (Lubię nosić czarne ubrania.)
 3. dress ****
  • ubierać się, nosić (ubrania) [nieprzechodni]
   She dresses in sports clothes all the time. (Ona ubiera się w sportowe ciuchy cały czas.)
   He dresses in T-shirts and jeans. (On się ubiera w koszulki i jeansy.)
   You should dress less casual. (Powinieneś ubierać się mniej swobodnie.)
 4. sport *****
  • nosić, okazywać, prezentować, mieć (na sobie, coś charakterystycznego, wyróżniającego się)
   He sported a black eye. (On miał podbite oko.)
   She sported a pair of beautiful earrings. (Ona nosiła parę pięknych kolczyków.)
 5. heft
 6. tote American English potocznie , tote around American English potocznie
 7. transmit **
 8. teem
czasownik
 1. carry oneself , hold oneself
  • nosić się (mieć określoną postawę)
   You carry yourself too rigidly. (Nosi się pan zbyt sztywno.)
   She carries herself like a queen. (Ona nosi się jak królowa.)
 2. gestate

Powiązane zwroty — "ponosić kogoś"

czasownik
przynosić = bring +1 znaczenie
przenosić = move +3 znaczenia
podnosić = lift , lift up +11 znaczeń
wynosić = total +1 znaczenie
wznosić = raise +4 znaczenia
donosić = report +3 znaczenia
znosić = lift +8 znaczeń
phrasal verb
inne

powered by  eTutor logo