Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"być przygnębionym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być przygnębionym" po polsku

być przygnębionym

obrazek do "be in low spirits" po polsku
czasownik
 1. look down **
  • być przygnębionym, smutnym, wyglądać na zdołowanego, przybitego
   to be sad and depressed
   He looks down, is something bothering him? (On wygląda na przygnębionego, czy coś mu dolega?)
   Your brother looks down, is he OK? (Twój brat wygląda na zdołowanego, czy wszystko z nim w porządku?)
   Don't let him look down on his own party! (Nie pozwól mu być smutnym na jego własnej imprezie!)
 2. mope
 3. be in low spirits
phrasal verb
 1. feel down
idiom
 1. be punctured
 2. feel down in the dumps
obrazek do "depressed" po polsku obrazek do "miserable" po polsku
przymiotnik
 1. depressed **  
  We've lost the most important game and I'm depressed. (Przegraliśmy najważniejszy mecz i jestem przygnębiony.)
  He was very depressed when his mother died. (On był bardzo przygnębiony, kiedy zmarła jego matka.)
 2. miserable *
  • smutny, przygnębiony, nieszczęśliwy (o osobie)
   She felt miserable. (Ona czuła się przygnębiona.)
   Both boys were looking very pale and miserable. (Obaj chłopcy byli bladzi i przygnębieni.)
   I've never seen him look more miserable. (Nigdy nie widziałem go bardziej przygnębionego.)
   link synonim: sad
   przeciwieństwo: happy
 3. distressed
 4. gloomy
 5. cut up potocznie , cut-up potocznie
 6. despondent
 7. subdued
 8. dejected
 9. downcast
 10. crummy , crumby
 11. crestfallen
 12. deflated
 13. woeful , także: woesome , także: woful
 14. dispirited
 15. lugubrious termin literacki
 16. woebegone
 17. low-spirited
 18. downhearted
 19. mopey , mopy , mopish
 20. chopfallen , także: chapfallen
 21. waeful ScoE
 22. dolent dawne użycie
 1. flattened
idiom
 1. in a blue funk
czasownik
 1. distress **
 2. despond

Powiązane zwroty — "być przygnębionym"

przysłówek
przygnębiająco = woefully , także: wofully +4 znaczenia
idiom
inne

"być przygnębionym" — Słownik kolokacji angielskich

feel down kolokacja
 1. feel czasownik + down przyimek = być przygnębionym, mieć doła
  Silna kolokacja

  You could feel it like a cold wind down your spine.

  Podobne kolokacje: