BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"wykończonym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wykończonym" po polsku

wykończonym

idiom
 1. look like death warmed over British English informal , feel like death warmed up American English , także: look like death warmed up American English
  • czuć się skonanym, wykończonym
   Matt, go home. You look like death warmed up. (Matt, idź do domu. Wyglądasz na skonanego.)
przymiotnik
 1. tippable
rzeczownik
 1. feel shattered
 1. end somebody *****
phrasal verb
 1. do somebody in ****
 2. kill somebody off
  • wykończyć kogoś, uśmiercić kogoś
   We need to kill him off before he reveals our secrets. (Musimy go wykończyć, zanim wyjawi nasze sekrety.)
   He killed twenty people off and then escaped from prison. (Uśmiercił dwadzieścia osób, a potem uciekł z więzienia.)
 3. finish somebody off  
  Don't finish him off. I want him alive. (Nie wykańczaj go. Chcę go żywego.)
 4. wipe somebody out
czasownik
 1. merk somebody
czasownik
 1. off *****
 2. whack
phrasal verb
 1. wipe out *
czasownik
 1. accomplish ***
  • wykańczać, kończyć, realizować, dokonywać, osiągać (zakończyć coś pomyślnie) [TRANSITIVE]
   You seem like someone who could accomplish a lot in five minutes. (Wyglądasz na kogoś, kto w pięć minut potrafi zrealizować dużo rzeczy.)
   We can accomplish these goals only by working as a team. (Możemy zrealizować te cele tylko pracując jako zespół.)
   When you accomplish this task, you'll be the winner. (Kiedy wykonasz to zadanie, zostaniesz zwycięzcą.)
   He managed to accomplish his mission in time. (Udało mu się w porę ukończyć swoją misję.)
   link synonim: complete
   zobacz także: perform
 2. exhaust **
 3. trim **
 4. hit *****
 5. knacker
5 Signs You're Exhausted 19 Faces Everyone Who Is Eternally Exhausted Will Recognize
przymiotnik
 1. exhausted *
  • wyczerpany, wykończony
   I'm absolutely exhausted. (Jestem zupełnie wykończony.)
   He slept for only two hours and awoke exhausted. (On spał tylko przez dwie godziny i obudził się wykończony.)
   You're exhausted and you'll need your sleep. (Jesteś wykończony i potrzeba ci snu.)
   link synonim: worn out
 2. finished *  
 3. wiped out   informal
 4. spent
 5. burned-out
 6. wrecked
 7. rimmed
 8. ragged *
 9. wasted
 10. tapped out  
 11. whacked informal , whacked out informal
 12. washed-out
 13. burnt-out
 14. washed-up
 15. done
 16. worn out , worn-out
  • wyczerpany, wykończony
   exhausted
   I've been running for one hour and now I'm completely worn out. (Biegałem przez godzinę i teraz jestem kompletnie wyczerpany.)
   You look worn out. Get some rest. (Wyglądasz na wykończonego. Odpocznij trochę.)
   After the train journey to Warsaw and back I was completely worn out. (Po podróży pociągiem do Warszawy i z powrotem byłem kompletnie wykończony.)
   link synonimy: exhausted, run-down
 17. topped ,
 18. all-in
 19. tipped
 20. beat ****
  • wyczerpany, wykończony informal
   I'm beat, so I'll take a shower and go to bed. (Jestem wykończony, więc wezmę prysznic i pójdę spać.)
   I worked 12 hours today, I'm beat. (Pracowałem dzisiaj 12 godzin, jestem wyczerpany.)
 21. done in **
 22. bone tired , bone weary
 23. zapped
 24. dog-tired , dog-weary
 25. shaterred   British English informal
 26. tuckered , tuckered out
 27. buggered
 28. knackered British English informal
 29. strung-out , także: strung out
 30. roached
 31. stonkered
 32. fagged British English old-fashioned , fagged out British English old-fashioned
 33. cream-crackered British English slang
 34. puggled
 35. shagged
 36. pooped
 37. clapped-out
 1. dragged out
 2. flat on one's ass
idiom
 1. stoked out
rzeczownik
 1. puckerood
idiom
 1. be done in  
 2. be burnt out , be burned out
 3. be buggered   British English informal
 4. have had it  
 5. be running on empty , run on empty
 1. be tired out  

Powiązane zwroty — "wykończonym"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
inne
przymiotnik
skończony = complete +9 znaczeń

powered by  eTutor logo