"window" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

window rzeczownik

rzeczownik + window
Kolokacji: 181
glass window • Microsoft Window • car window • bedroom window • shop window • side window • bay window • picture window • ...
window + rzeczownik
Kolokacji: 138
Windows Vista • window frame • window seat • Windows version • window sill • window ledge • Windows Server • window glass • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
(1) Vista, Update, view
Kolokacji: 3
(4) version, Registry, file
Kolokacji: 4
(5) sill, Rock
Kolokacji: 2
(6) ledge, bar, tablet
Kolokacji: 3
(7) glass, crank
Kolokacji: 2
(9) pane, wall, panel, Firewall
Kolokacji: 4
(10) PC, laptop, workstation
Kolokacji: 3
1. window display = wystawa sklepowa window display
2. Windows software = Windows oprogramowanie Windows software
3. Windows platform = Windows peron Windows platform
4. Windows program = Windows program Windows program
6. Windows OS = Windows OS Windows OS
7. window space = okno przestrzeń window space
8. Windows directory = Windows książka telefoniczna Windows directory
9. Windows driver = Windows kierowca Windows driver
10. window period = okno okres window period
11. Windows menu = Windows menu Windows menu
12. Windows interface = Windows interfejs Windows interface
13. Windows utility = Windows użyteczność Windows utility
  • ZIP Reader is a free Windows utility.
  • In Windows utilities the space and the period are not allowed as the final character of a filename.
  • Clipboard - A Windows utility that manages a section of memory for temporary storage prior to transfer.
  • While detached, a database may be copied using standard Windows utilities.
  • It can be found in collections of Windows utilities like Windows 2003 Resource Kit.
  • Windows utility for "thatcherizing" the face in the webcam (open source)
  • I found a great Windows utility.
  • Toshiba has replaced some of the standard Windows utilities, like the Power Control Panel, with superior versions of its own.
  • Release 8.0 was nearly the same as 7.0, but added Windows 3.1 utilities.
  • If it uses the FAT file format, then standard Windows utilities should work on it - but try this at your own risk!
14. Windows icon = Windows ikona Windows icon
15. Windows spreadsheet = Windows arkusz kalkulacyjny Windows spreadsheet
16. Windows programmer = Windows programista Windows programmer
(13) shade, tinting
Kolokacji: 2
(14) Phone, setup
Kolokacji: 2
(15) nt, product, feature
Kolokacji: 3
(17) treatment, Mail
Kolokacji: 2
(18) CE, CD, CD-ROM
Kolokacji: 3
(21) washer, cleaner
Kolokacji: 2
(25) sticker, monopoly, logo
Kolokacji: 3
(26) API, app
Kolokacji: 2
window + czasownik
Kolokacji: 108
window opens • window overlooking • window facing • window dressing • window closes • window looks • window gives • window shows • ...
czasownik + window
Kolokacji: 124
break windows • install windows • use Windows • include windows • look out of the window • open in a window • ...
przymiotnik + window
Kolokacji: 257
open window • broken window • narrow window • tall window • arched window • front window • floor-to-ceiling window • French window • ...
przyimek + window
Kolokacji: 42
without windows • for Windows • with windows • of windows • including windows • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.