"lone window" — Słownik kolokacji angielskich

lone window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samotne okno
  1. lone przymiotnik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Something is happening," Tallanvor went on, striding to the lone window.

    Podobne kolokacje: