"Windows Desktop" — Słownik kolokacji angielskich

Windows Desktop kolokacja
Popularniejsza odmiana: Windows desktop
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Windows Blat
  1. window rzeczownik + desktop rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Maybe my Windows desktop would have a few less icons.

    Podobne kolokacje: