"window flashes" — Słownik kolokacji angielskich

window flashes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błyski okna
  1. window rzeczownik + flash czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The window iconised and flashed to the periphery of his vision.

    Podobne kolokacje: