"only window" — Słownik kolokacji angielskich

only window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedyne okno
  1. only przymiotnik + window rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The only windows were in the executive offices on the south side of the building.

    Podobne kolokacje: