"Windows directory" — Słownik kolokacji angielskich

Windows directory kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Windows książka telefoniczna
  1. window rzeczownik + directory rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Windows directory on the corp Win7 machine here is 13.0GB.

    Podobne kolokacje: