"offer a window" — Słownik kolokacji angielskich

offer a window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaoferuj okno
  1. offer czasownik + window rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The maps in this collection offer a window onto history, war, culture, science and commerce.

    Podobne kolokacje: