"window flickers" — Słownik kolokacji angielskich

window flickers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): migotania okna
  1. window rzeczownik + flicker czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A moment later the window flickered to the light of a lamp, and Faucelme's angular figure, with elbows akimbo, showed black upon the yellow rectangle.

    Podobne kolokacje: