"triple-paned window" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): triple-paned okno
  1. triple-paned przymiotnik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Newer, energy-saving homes that are built with double- or triple-paned windows and more insulation keep heat as well as allergens indoors.

    Podobne kolokacje:

podobne do "triple-paned window" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "triple-paned window" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik